Art@windows


Go to content

Lange Steenstraat Kortrijk

Etalages

Het opsporen van geschikte panden kan enkel slagen als alle betrokken partijen een maatschappelijke parameter aan hun aktiviteiten willen toevoegen.
Naast medewerking van de
dienst Stadsontwikkeling en Handelsdistrict Kortrijk is de medewerking van de makelaar/eigenaar essentieel.
Daar er op heden geen financiŽle inbreng is voor dit project dient anderzijds de infrastructuur van dien aard te zijn dat de inplanting een minimum aan kosten met zich meebrengt.
Na wat zoekwerk hebben we, via de makelaar
Immo Vlieghe, de toestemming van de eigenaar om ons pilootproject te starten in de winkelruimte in de Lange steenstraat te Kortrijk, tot recent in gebruik door LAB9 als dealer van Apple produkten.Back to content | Back to main menu